GIELDALOZYSK.PL

START » INFORMACJE » REGULAMIN

Regulamin


Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy gieldalozysk.pl akceptujesz zasady zawarte w regulaminie.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób gieldalozysk.pl obowiązuje aktualny Regulamin.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników gieldalozysk.pl.

W czasie korzystania z gieldalozysk.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej ze stroną gieldalozysk.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do strony gieldalozysk.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje)

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: info@gieldalozysk.pl

Zespół gieldalozysk.pl
www.gieldalozysk.pl

O stronie gieldalozysk.pl
Aktualna oferta
Użytkownicy
©2010 gieldalozysk.pl